ontk.se

Champions 2006

SE VCH NVCH Tavlefjärdens Andre-Sacharov 
Äg.Anna Linderstedt, Yttersmark

SE VCH NordU(V)Ch IntU(V)Ch Klockarbol's Falcon
Äg. Kerstin Sjöberg, Luleå

SE VCH Y-Stammens Cognac
Äg. Anders Eriksson, Kalix

SE VCH Ditrix Wilbur
Äg. Gunilla Byström, Åskilje

SE VCH Guldrikets Desmin-Dilba
Äg. Mona Andersson, Boliden

SE VCH Guldrikets Eldopal
Äg. Viktoria Kangas, Luleå

SE VCH SE U(V)CH Bothnia's Bg Paoma Rödlöga
Äg. Carina Petterson, Bullmark

SE VCH SE U(V)CH Dorrith's Johanna
Äg. Kerstin Sjöberg Luleå

SE VCH Te Ti Tex Amira
Äg. Kerstin Sjöberg Luleå

SE UvCH SE VCH Tavlefjärdens Anna-Karenina
Äg. Kerstin Falk, Holmsund

SE UvCH SE VCH Tavlefjärdens Alex-Karelin
Äg. Kerstin Falk, Holmsund

SE UvCH SE VCH Guldrikets Evansit
Äg. Agneta Forslund, Malå

IntUvCH, SE UvCH, NUvCH Hultängen's Ricky Martin
Äg. Birgitta Björk Åström, Böle, Råneå

SE UvCH SE VCH NVCH Pomparnas Röda Tuwa
Äg. Ulla & Kjell Bärgman, Nordmaling

IntUvCH, SUvCH, NUvCH Hultängens Ricky Martin

SUvCH SVCH Guldrikets Evansit

SUvCH SVCH NVCH Pomparnas Röda Tuwa

SUvCH SVCH Tavlefjärdens Alex Karenlin

SUvCH SVCH Tavlefjärdens Anna Karenina

SVCH Ditrix Wilbur

SVCH Guldrikets Desmin Dilba

SVCH Guldrikets Eldopal

SVCH NVCH Tavlefjärdens Andre Sacharov

SVCH NordU(V)Ch IntU(V)Ch Klockarbols Falcon

SVCH SU(V)CH Bothnia´s Bg Paoma Rödlöga

SVCH SU(V)CH Dorrith´s Johanna

SVCH TeTiTex Amira

SVCH Y-Stammens Cognac