ontk.se

Dokument

Här finns olika dokument att ladda hem.


Svenska Taxklubben/ Svenska Kennelklubben
Regler för drevprov
Regler för viltspårprov
Drevprovsregler - Danmark
Skogskort för drevprov
Utställnings- och championatbestämmelser
Anmälningsblankett för drevprov, viltspårprov och utställning
Anmälan om ägarbyte av hund
Parningsavtal
Anmälan av valpkull
Anmälan av hund med oacceptabelt beteende
Information till ägare av tax med ryggproblem
Anmälan av tax med ryggproblem
Dopingregler
Ansökan om championat, svenskt/nordiskt
Ansökan om registrering av kennelnamn


Styrelsedokument 2017
Kallelse till Årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse för 2016


Styrelsedokument 2016
Kallelse till extra Årsmöte 2016
Kallelse till Årsmöte 2016
Kallelse kommittéerna
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2015
Årsmötesprotokoll


Styrelsedokument 2015
Extra Årsmöte 2015
Kallelse till årsstämma
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2014
Motion 1
Motioner TF
Styrelsens förslag till beslut i motionerna till TF 2015
Bilaga Motioner till TF 2015
Årsmötesprotokoll


Styrelsedokument 2014
Kallelse till årsstämma
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2013
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll


Styrelsedokument 2013
Kallelse till årsstämma
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2012
Valberedningens förslag
Motion 1-4
Motion 5
Motioner TF
Styrelsens förslag till motioner till TF
Totalt HS-utskick TF 2013
Årsmötesprotokoll


Styrelsedokument 2012
Kallelse till årsstämma
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2011
Valberedningens förslag
Motion 1
Motion 2
Motion 3
Motion 4
Årsmötesprotokoll


Styrelsedokument 2011
Kallelse till årsstämma
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2010
Revisionsberättelse för 2010
Valberedningens förslag
Motioner
Årsmötesprotokoll


Styrelsedokument 2010
Kallelse till årsstämma
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2009
Revisionsberättelse för 2009
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll


Styrelsedokument 2009
Kallelse till årsstämma
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2008
Valberedningens förslag
Årsmötesprotokoll
Information om Taxfullmäktige


Styrelsedokument 2008
Verksamhetsberättelse för 2007
Årsmötesprotokoll