ontk.se

Ett extra tack

Vill du uppmärksamma någon som bidragit i positiv anda till Öntk?

Vi vill uppmärksamma personer som på olika sätt bidrar till klubbens arrangemang/aktiviteter, verksamhet och/eller synliggör klubben i positiv bemärkelse.

Du som medlem kan nominera en person du tycker förtjänar ett extra Tack! genom att skriva en motivering på några rader som beskriver varför du tycker personen ska uppmärksammas och vad personen har bidragit med. Det kan t ex vara att någon genom trevligt bemötande på våra arrangemang bidrar till att klubben får positiva omdömen, någon som ställer upp och bakar eller säljer, arrangerar eller är funktionär när Öntk har aktiviteter. Det kan även handla om någon som bidrar positivt till klubbens verksamhet genom ideellt engagemang, aktivt syns i debatt och/eller är en förebild för taxägare.

Skriv ner din motivering, vem du vill nominera, kontaktuppgifter till både dig och den du vill Tacka. Skicka till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Märk mejlet “Nominering”.

Det är en fördel om du informerar personen innan så att denne förstår att namnet kan komma att synas på våra sociala medier.

Styrelsen kommer att välja ut en person fem gånger/år som får ett extra Tack! på vår hemsida och ett omnämnande i Svenska Taxklubbens rastidning TAXEN i vår lokalspalt."


Öntk:s arbete bygger på ideella krafter och våra medlemmars engagemang. Utan Er kan vi inte genomföra våra aktiviteter. Vi vill därför uppmärksamma medlemmar som på ett eller annat sätt, i det stora eller det lilla, bidragit till Öntk:s verksamhet på ett positivt sätt.

Styrelsen valde denna gång att ta med båda nomineringarna som inkommit
då vi har tvingats ställa in ett möte och därför har det dragit ut på tiden
ETT STORT TACK:
till Marie-Louice Lundgren för ett fantastiskt bra jobb som hon gör, tar emot anmälningar, sammanställer, programblad, och inte minst det hon gör med resultaten. Mycket jobb även där med att skriva på ett speciellt sätt i flera programblad som ska bifogas resultaten till Taxklubben.

ETT STORT TACK:
till Anita Karlsson, som lägger ner ett otroligt arbete för att vi andra ska få det trevligt på våra träffar, och inför utställningen i Sörfors har hon lagt ner många många timmar, Hon är dessutom alltid glad och go när vi träffas. Hon är värd guld för föreningen och sina vänner.

ETT STORT TACK
till Annika Lindberg som alltid är snäll, trevlig och hjälpsam. Hon har ställt upp i många sammanhang för vår klubb och synts både i utställningsringar och i spårskogen.

ETT STORT TACK:
Ett stort tack till Gun-Mari Fransson som öppnar sitt hem för taxträffar i Umeå. Gun-Mari är uppskattad av nya som gamla medlemmar och bidrar till att ordna aktiviteter där alla är välkomna. Gun-Mari är med i utställningskommittéens arbete och bidrar med sin tid och kraft för att genomföra våra aktiviteter. Hon möter människor med ett gott bemötande och glatt humör.

ETT STORT TACK
till Annika Lindberg som alltid är snäll, trevlig och hjälpsam. Hon har ställt upp i många sammanhang för vår klubb och synts både i utställningsringar och i spårskogen.

ETT STORT TACK
till Ida Sörensen för allt arbete hon har lagt ner i klubben under de senaste åren. Hon har med sitt glada sätt, trevliga bemötande och stora kunskap bidragit till att främja både klubben och rasen på ett positivt sätt.