ontk.se

Österbottens Taxklubb - Viltspårprov

Kommande viltspårprov 2016

ÖTK ordnar Nordisk Segrarutställning för tax i Närpes den 31.7.
För att deltagare även längre ifrån ska kunna få största möjliga nytta av att delta så kommer klubben också att erbjuda (begränsat antal) starplatser på grytprov den 1.8 och på viltspårprov den 2.8.

Dessutom kan man på samma resa delta i Internationell utställning i Björneborg(Pori) där taxarna ställs ut lördagen 30.7. (100 km från Närpes)