ontk.se

Kriterier för deltagande i spår-SM

Taxägaren skall vara medlem i Övre Norrlands Taxklubb.

Endast resultat från prov i ÖNTK’s regi får medräknas.

De tre bästa viltspårproven under året medräknas, varav ett måste vara ordinarie viltspårprov.

Samma domare får döma högst 2 prov.

Poängfördelning:

Ordinarie prov
1:a HP/Provbästa tax - 12 poäng
1:a - 10 poäng
2:a - 8 poäng 
3:a - 6 poäng

Rörligt prov
1:a HP - 10 poäng
1:a - 8 poäng 
2:a - 6 poäng 
3:a - 4 poäng
 

Resultaten skall härröra från prov året innan SM. På årsmötet delges vilken hund som är ska representera ÖNTK på spår-SM samt vem som är reserv.

Om två eller flera hundar erhåller samma poäng, prioriteras den hund som har högst poäng på det ordinarie provet. Skulle det också vara samma, avgör lotten vilken hund som får representera ÖNTK, och vilken som blir reserv.